Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
DAü.
DEA.
donkeren, v.
Vatkfning , verduistering , /•
iJarkißi, dorker-achtig , adj.
Darkly , duifterlijk , adv,
Lorknefs , duifterlieid, donker-
heid, /:
Darling, troetelkind,». guntte
i'og, m,
To darn , ftoppen, tls koufen
enz. V,
Jjarmr, ftopper, m. of ftopfter,/.
iJurntl, harig of herik (zeker on-
kruid) f.
Dort, ichicht, pijl, m,
Todart ,fchieten met pijlen, v-;
ihe fun darts his beams zon
fcliiet hare ftralen,
jfchutter , pijlfchieter , m
Darting , het uitfchleten.
Dartirgty, zeer fnel, adv.
Dcfh, flag , floot, fpar, trek van
eene pen, m,; at ene di.ß, met
een' flag, eensflags, met eeneu
trek.
To dajhs flaan, llooten, verbrij-
zelen, flatten, v.
Da/hing, het flaan, }
Daßard, bloodaard, m,
T« of verwijfd
maken.'
D^Hardy, lafhartiglijk, adv,
Datd, dagftelling, dagtcekening,/.;
vthat dot O did the letter bear 'l
van welke dagtcekening was
de brief; out oj date, ouder
weiscb.
Date, dadel, m,; dmte-tne, dJ-
deiboom, m,
To date , dagteekenen, v.
Dated ^ ged«i^tcckend , aiU
D.telefs, zooder datum.
Dctive, dorde naamval, m,
T9 daub, or dawb, beftrtjken,
befmeren, bcfl\jkcn, vleijen;
omkoopcn, v.
Dauhcr , or dawber , beftrljker ,
vleijer, m kladfchilder,
J^üubing, or davtbing, beftrij»
king, befmcring, /:
Mavghter, dochter . /.; daughter
in hw k fvhooB doehter ; grand
f daughter, klcindochter.
I To daunt, verfchrikken , vree»
aanjagen, verbazen, v.
Dauntlefs, onverfchrokken, on-
be vree-d, adj.
Dawn , dageraad, m,
To dawn, dagen, dag worden,
aanbreken , v.; the day begins
to dawn, de dag begint aan te
breken.
Dawning, het aanbreken van
den dag, n. de dageraad, m,
Dfly, dag, w. overwinning ,f*,this
day, van daag, heden ; to this
day, tot op dezen dag; this day
feren-nifiht, vandaag over acht
dagen; day by day, dag bij dag,
fi>rm day to day, van dag tot
dag; the next day, 'sanderen
daags ; every day, alle dagen ;
dagelijks; everv other day;
om den anderen dag; every
third day, om den derden dag;
a dny*iwork, een dag werks;
a day^s journey, eea dag rei-
zens ; to get the day, de over-
winning verkrijgen, het veld
behouden; to h'^fe the day ^
den flag verliezen; daybreak,
aanbreken van den dag; day'-
fprine, dageraad; day^light,
da,dicht; day-labourer s dagloo-
ner; aog-days, hondsdagen.
Day-Jlcr, morgenfter.
To dazzle, fchemeren , y.
Dazzlingy fchemering, /
Deacon . diaken , m,
Deaconjh'py diakenfcbap, n.
Dead, dood, adj, ; the livingani
the dead, de levenden en de
dooden.
Deadly, doodelijk. ady,
Dtadnefs^ dood^htii,/.
lUaf, doof, adj,
To deafen, doof maken, dooven,
verdooven, v.
Deaf.jfi, doofachtig ,hardboorend,
adj,
Oeapy, doofachfig, adj.
Deajnen , doofheid , f.