Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
f6 CUR» CUT.
Üurrefit, Joopende, gtngbatr, eäf»
Current money, gangbaar geld, n*
Current, ftroom, m.
Currier, leertouwer,
Carrifhy hondsch , kwaadaardig,
adj,^ currißt fellow, hondfcbe
vent.
To curry, leertouwen, y.
Currycomb, roskam, f,
Cnrje, vloek, m,
To curfe, vloeken, vervloeken, v.;
to cn^fe and fwear, vloeken,
vervlolken ; to curfe one, ie-
mand vervloeken.
Curfedly, verfoeijelijk, ady,
Cutfory, haastig, ady.
Curforify uxar loops, ijlings, ady.
Curtail, ftraathoer.
To cwr/Ä?/, verminken, korten, af-
k appen , v. ito cur tu il "«ä'j
ges, iemands Iron hefnoeijen.
Curtain , gordijn, A; to draw the
curtains, de gordijnen toefchui*
ven.
Cu tAn-rC'd, gordiinroede; hed*
cnrtr.i'is, bedgoniijrien; wmdow-
curtains, venftergordijnen.
To curve, krom buigen, y.
n*\Curvet, een fprong.
2'o curd, curdle ,\\Qn \Cußion, ku?fen, n.
teren, v, ' \To cus^date, nanfcherpen.
genezing, hulpmiddel, u.i.Cuftard, vlade, f.
to be paß cure, ongenceiWlk i\w.\C"flody, bewaring, hechtenis, f»
Tocure, genezen, heelen, her- C//üw , gewoonte, nering,/.tol,
zeef, ƒ.
Cully, oimozele hals, m,
Ciilpable, fchuldig, misdadig,
Culprit, aangeklaagde, befchul
digde.
To bebouwen, aankwee
ken, opkweeken, V.; toculiivazt
the ground land bebouwen.
Cultivation, aankweeking,/.
Cumber, kwelling, belemmering,
It-tigvalling, f,
To cumber, moeijelijkheid veroor
zaken, y.
Cumberfome, adj, moeijelijk , las
tig, ady,
C«n«i«^,ltstig,loos, doortrapt,/?^/;.
Cup, beker, kelk, m,
Cup'bearer^ fchenker, m.
Cup-board , pottebank , etens-
kast, f, buffet, n,
To cup , koppen, laatkoppen zet-
ten , y-
Cur, hond, rekel, m.
Curable , geneeslijk, adj.
Cerate, kapellaan, m
Curb, betüoming, ƒ bedwang , n.
To curb, betoomen, intoomen, be
dwingen, beteugelen, v.
Curds^ wrongel, f lïremfel,
ftellen, y.
Curelesf, ongeneeslijk, adf.
Curing, genezing, herftelling,/.
C'triofny, nieuwsgierigheid, f,
aardig , fraai, kostelijk ,
nieuwsgierig, weetgierig, nat,
adj,', a curious piece ofwork, ecn
aardig (luk werk ; If is too cu
rious, hij is te'nieuw:>gierig,
C^triouPy, keuriglijk, adv.
Curl, krul, /.; curly hair, ge.
kruid haar.
To curl9 krullen, n,
C'Jrling, krullïBg,/; curling iron,
krul-ijzer.
m, konvooi, n.',an eld cujlom,
eene oude gewoonte; to na^e
good cujloms, goede nering
hebben; topay euftom. tol be-
talen; cuJiom-houCe, tolhuis,
konvooi; cuflom-fne, tolvrij;
C'jlomble, cujlo*
mary, gebruikelijk.
Cuflo'Jter, klant, m,
Cut, fnede, koperen plaat, f.; the
jirjl cut ofa haf, de eerfte fnede
van een brood ; a bonk with lu*
riohs cuts ,efinboQk met fiaaije
platen.
Cut'purfe, bcurzcnfnijder, m.
Currency, gangbaarheid, ^loQiACut-throat, moordenaar, m,
bMrheid, /• \7^ocut, foijdcn, y,; to cui in pieces.