Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CRU.
CüL
P5
rorsch) , r.
CrcaMnfty gekwaaV, gekras, n,'
Cror.y, oude kennis, m,
Cfi'f^i, herders ftaf, w.; by ho k o;
by cTvak, met regc eri onregi.
Crook-backed, gebult, adj.
Crooked, krom, verkeerd van
linnen, adf,
■Cr^okedrefs, kromte, kromheid,ƒ
CrVo^jkjop van eenen vogel, oogst
m, gewas, n,; a erop of corn,
een korenoogst»
To erop, plukken, inoogften, y
Cropfick,orA\'%\\%, kropziek, adj,
Crcfier, bi fchopsftaf, m-
Crofs, kruis, n» wederwaardig
^heid, ƒ.
Crujf , dwarsheid , kruifeling
eigenzinnig, verkeerd, adj,;
crofs anfwer, dwara antwc ord i
crofs vfxnd, tegenwind,
C'offes, wecferW8ardighedcn,/'.te
genfpoed, m,
Crofs'grained, lastig, knorrig.
Ctofs-vfife, kruis wij ze, adv,
Crofsly, dwarfelijk, adv*
Crr>jfners , dwarsheid , korzel
heid', ƒ.
C^npng, dwarsdrijving, tegen
ftreving, /. ; crofing over,
overvitrt.
To crouch, neerbuigen, y.
Cr nv, k raai, f.; iron crow, ijzeren
koevobt, m,
To crowt kraaijen, fnoeven, y.
gedrang , n i to get out oj
the civ%vd, uit het gedrang ra
ken.
To crowd, dringen, v.
Cro'.fcing, dringende.
Crowr, kroon, kruin , f. ; to come
to the criwn, aan de kroon
komen.
To crcwv, kroonen, bekrooncn,y
Crowr^ing , krooning, /,
To cruciate, pijnigen, y.
Cruc bfe ^ fireltkroes,
Crucifix , kruisbeeld; n.
Crucifixion, krulfiging,
7O c,ucify, krufigen, y.
C/uxe, raauw, onverteerd, adj.
To crudU , beftallen, Hollen, y.
Cruel, wreed, gruwzaam, adjm
lijk, adv.
Cruelty, w eedheid , ƒ.
Cra.t, fleschie ,
To cruife, kiuifen op 2ee, zti-
fcbuimen , v.
Cruifer, kruiCer, m.
Crum , crumb, kruim, f,
To crum, crumble, kruimelen, »
Crump, krom. adj.
Crumpley verkreukelen, hara»
nen , m,
Crufadcy kruisvaart, ƒ.
To crujh , verpletteren , verbrijx^
len, V.
Crufhtng, verplettering,/
Crujl, korst, ƒ.
Crufly, korftig, adj,
Cfutch , kruk, A-; to go with tffjrfw
ches, op krukken gaan»
Cry, gefchreeuw, geween, rt,
Tocry, roepen , krijten , fchrcei>
wen , y.
Ctying, geschreeuw, gehuil, n.
Cryptic, geheim, verborgen, adj,
Crypal, kiistal, n.
Cub, het jong van eenen beer,
wolf, of wafvisch.
Cibfty elleboogs lengte, /.
Cucko.d, hoorndrager, w.
Cuc.kolily, laag, gemeen, vej^
achtelijk, a
Cuckoo, koekoek, m.
Cucumber, komkommer, m,
Tocud, als tn chtw the cud, her«
kaauwen, y.
Cudgel, knods, ƒ. knuppel, m.
To cudgel^ knuppelen, afrosfen, y.
Cudgeling, knuppeiing, ƒ.
Cue, teeken, n, wenk , m, luim ^ f,
C''f, oorvijg^/ vuist flag, m.; cuf
of a peeve y de opflag vaa
eene mouw,
Cuirafs, harna?, n,
Cuire(fier, een die meteenharMa
gewapend is, kurasGer, m.
Culinary, tot de keuken behoo»
rende.
To chH , uitpikken , y.
^Cullender9 cullander, vsrgietteaï.