Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CRE.
CR O.
affcheppen. ICfffleJ, gekuifd, adj,
CreaCe, kreuk, (in papier ouCrefl-fallen, verworpen, laag^
Eijden ftof.) adj,
T'o veroorzaken, Cr<(ilesfy gering, arm, adj,
verwekken , v. God created the Cnvice, fcheur, opening, reet,
worldy God fchiep de wereld ;
to create officers, ambtenaren
«nftellen ; to create nAfchief,
onheil verwekken.
Crtaiion, fehepping, ƒ.
Creator, fchepper, m.
Creature^ fchepfel, dier,
Credence, gelotf, aanzien, ver- Cricket, krekel, m,
trouwen. \Crier, roeper, m,
, geloofsartikelen. Crime, misdaad, fchuld, f.; »
CfÄW, hoop, ff?.gtfpuis, a aew
of rognes, een troepfchelmtn i
ß'p*s crew, fcheepsvolk.
Crib, osfen krib.
To crib, kapen, heimelijk
len, opüuiten, v.
Crimelesf, onfchuldig, adj.
Credentials, geloofsbrieven, m,
Cftf^f/Wtf , geloofelijk, geloofbaar,
adj-,
geloofwaardigheid^.
Credibly i geloofwaardiglijk, adv.
Credit, goede naam, m, verirou'
wen, geloof, n. invl.ed, m,:
it will be for his credit, het za)
tct zijne eer veiftrckken ; /c
employ one's credit ^ zich van
iemands aanzien bedienen.
'Te credit, gelooven, vertrouwen
y ; ke may be
hem gelooven , of betrouwen
commit a crime, eene mi&daad
begaan.
Criminal, misdadig, fchuldig,
ftrafwaard^, adj.
Criminal, misdadige, doodfdiul.«
dige, m.
Criminally y misdadiglijk , adv,
Crinination, berisping, befchiri«»
digiog, f.
Criminous, misdadig, adj,
Crimp.ing, krimpende, cdj,
Crimfon, karmozijn rood, n,
To cringe, buigen, flil> flooijen, v»
Cringing Joul, lage ziel.
Crf^??^^/^ aan zienlijk, eerlijk, fl^y To crinkle 9 krinkelen, y,
Creditor, fchuldeifcher, m
Credulity, ligtgeloovigbeld, f,
yiiijïc,
Crinkles, kronkels, m, bogten , /.
Crinofe, ruig, harig, adj.
Credulous, ligtgeloovig, lijk, Cripple, kreupel, adj.
adv, Crifts, cnis, ƒ. het hoogfte, «i
geloof,geloofs-formulicr. Gripped, gekronkeld, adj,
n. ; to fay the creed, de ge To crifp , krullen , kronkelen, v,
loofstelijdenis opzeggen.
Creek, kreek, ƒ.
To creek, kraken, v.
To creep, kruipen, fliupen, v.; to
creep into a corner, in ccnen
hoek kruipen.
Creeper, kruiper, m,
Creeph g, kruiping, f; a creepinc.
creature, kruipend gedierte.,
Crtpuscule, fwhemeravond, m,
Crepasculous, fchemerend, adj.
Crejcet.t, wasfende maan, j-.
turksch wapen.
Cresfy waterkers, ĥ
ürtjl, kuif, kam, ƒ.
Crifpirg,^r\\\\m%, kronkeling,/
Critic, berisper, m.
Critical, oordeeikundig, adj.
Critical times, zorgelijke tijden,
Criticifm, oordeelkunde , fpraak-
zifting , f, laaloordeel, n.
Criiick, beoordceler, naauwkeu«
rige toetfcr, muggezifter, U«.
risper, bediller, m.
Critics, oordeelkundige gedach-
ten , ƒ.
Crock , kruik,
Cr'c-dile, krokodil, f,
Cro't, groene vervv , f,
To croükf kwaken, (alö eene kilt*