Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
cra.
cre.
93
Md, cwbietligheid ^ nijging, / i
to make a cow tefy ,or courtfy,
nijgen.
Courtier, hovellog, m.
Courting, aanzoek, vrijerij,
liefkozing , ftrelfng, f*
Court/hip, minnarij, vrijaadje,/.
Ceufin, neef, m. nicht, ƒ.
Cow, koe, ƒ. koeijen , pU
Ct.wr'herd, koeherwler, m.
Coward, bloodaard , lafhartige, m.
Cowardize , cjwardlinefs, lafliar-
tigheid ,
C wardly^ lafhartigliik» adv.
Cowi-i i monk"!covfl9 mon-
nikskap.
Coxcomb, hanckani, w.; proud
cöxcöOT^', verwaande g^k, fnoes-
haan.
Tocoxe, vleijen, flikflooijen, v.
Coxer, vleijer, m.
Coxing , vleijerij, flikflooijerij.
Coy , afkeerig , ingetogen , ftem
mig , preutsch , a'ii\
Coy^efs, ftcramigheid , ingetogen-
heid, fierheid, ƒ.
To cozen, bedriegen, y.
Cozener, bedrieger, w.
C'>zening, bedrteging, ƒ.
Crab, krab, ƒ. wilde appel, haag-
appel, m.
■C<rtb-tree, haagappelboom, m,
Crab'.'td, wrang,ihiursch, kribbig,
r\0T%ch,ivt\xr,adj .;crabbedfellow,
norfche ventj crabbed look , een
zuur gezigc*
Crabhedty, ftuurgchachilg, adj*
Crabbednefs, kribbigheid, norsch«
lieid, wrangheid, ƒ.
Crcck, gekraak, n, barst,/
C'aik'braintd, herfenlots, ad},
To crack, kraken, berften,rplijten,
V,; to crack nuts, noten kraken,
Cr^ick-r, kraker, klapper, blaas-
kaak, m,
Cracki'.g, kraking, barfting , ƒ.
Crackling . gekraak , n.
Cradle, wieg,/.; to r(,ck the cradle,
wiegen*
Craft, list, kunst, ƒ.; handy
crajt, handwerk} a crafts^
man , handy-crafts-man, tra*
bachtsaian.
Craftily, Ilsnglijk , ady,
Craftinefs, listigheid, loosheid, f.
Crafty, loos, listij, doortrapt,
adi»
Crag, rots, klip, fteilte, /. nek , m,
Cragged, craggy, ruw, oneffen ,
TOl knobbels, adf.
Cragtiinefs, ruwheid, oneffea*
heid, ƒ.
To kroppen, proppen, mes-
ren, y ; to cram on^*s felf with
meit, zich met fpijzen opkrop-
pen.
Cramming ,kropp\n$, proppin», /•
Cramp, kramp , /.
Cranfp'imti, tjzeren kram ,
C'fl«tf^^,kraanregt,kraangeld, n*
Crane^ kraan,/.;rc» crane up,o^
hij fchen, y.
Cranky wakker, lusug, cdy.,
To crankle, krin'<elen, v.
Cranny , fcheur , fpleet, f,
Cf ape , krip, floers , n,
Cf apt, Wkrai, geraas, krakeel, aw
To crajh , knarf»?n, krasfen , v.; t§
eraf/tin pieces, verbrijzelen
Crasjitude^ dikre, zwaarte,/
Cravat, das, m. kraag, /
To crave, fmeeken, y.
Craving, fmeeking; bidding,
cravtng-bird, gretige vogel.
To craunch, met den mond ver«
brijzelen.
Craw'jsjh, fteur, krab, ƒ.
To crawl, kruipen, klaJterea ,
Crawler, kruiper, m.
Crawling, kruiping,/
Crayon, teeken krijt, n.
Tq craze, kneuzen, hreken , r. \
crazed in his inteUecis, in zij«
verftand gekrenkt,
Crazinefs, zifkelijkheid, onpas-
felijkheid, /
Crazy, zwak, ziekelijk, adU
To creak, kraken, y.
Cream, room, m.; cream oftartor^
wijnftecn ; the cream ofa book ,
het pit, of merg van een boek.
Tq cream, roomea, y. dea roo«