Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
COP.
Conyex, uitgebogen, bolrond , adj.
Convsxhy, uitgebogen lie id , f.
To convey , voeren , geleiden,
overvoeren, overdragen, y.
Conveyznce, overvoering,/.
Conysyir , overvoerder, m.
Gonveyins. leiding, o vervoering, f.
To convicl, overiuigen, fchuldig
verklaren, y.
Conviction , fchuldigverkla
ring, overtuiging, /.
'to convince one of error, iemand
van dwaling overtuigen,
Convincement, overtuiging, f.
Convincing y , op eene overtuigen'
de wijze, adv,
Convoc.ition , bijeenkomst, verga
dering, beroeping, f,
To convocute, convoke, zamenroe
pen, bijeenroepen, y.
Convoy , geleid.*, «.
7^0 convoy, geleiden, v-
C'^nvuijf'tn, zamentrekking, op
krimping, kramp,/ ',convulfion
fit', ftuipen
C'-ny , konijn , n,
Cinyjurrowf konijnenhol, n^
Cook, kok, m.
Cook-maid, keukenmeid, ƒ
Cook-jhop braderij, f, koks win
kei, m.
Cookery,, Itookkunst, /.
Coo/,koel, adj. lijk, adv.
To cool, verkoelen, koel worden .
koelen, v.
Cooler, koelvai, n.
Cooling, verkoeling ,/.; cooling li*'
quor y verkoelende drank.
Coolnefs, koelheid koel.e, /.
Cop, hoenderhok, n, hoeder
korf, m
To coop , kuipen, y.
To coop tip , inUuip2n , bekuipen
Cooper, kuiper, m.
T'o cooperate medewerken, v.
Cooperat'fin, medewerking, /
■Cooperator, mectewerker, tn.
Cult, waceihotn n
Copartner, medelander, m,
priesters tabbaard,«.,* nnder
cor..
ftarrendak.
To cope, handgemeen worden , y».
C^ping, gevecht, n. ruiling, /.
Copioxts , overvloeJig ,lijk,
cdy.
Copioufnefs, overvloedigheid, /.
Copp, top , kuif, /.
C'ipp of hayeen hooi oppert, m*
C(j;?;»5/,fmeItkroes, m. fmeltiest./-
Coppir, koper, cnppsr in hars ,
ftaaf-koper.
Copper-fnïith , koperflager, m,
Copptr-plate, «koperen plaat.
Coppeias, koperrood, m.
Copulation, zamenvoeging, kop-
peling, teling , f.
Copulative, zamenvoegend , adj*
Copy, affchiift, n, dubbel, ko*
pij,/
Copy-hold, leen, n,
To copy out, uitfch rij ven, affch rij-
ven , v.
Coral, koraal, n,
Gordj tauw,koord n.; filken cor3 »
zijden koord , of fooer.
To co d up, zam?nbinden , v.
CnrJage, touwwerk, want, n,
C-jrdial openhartig , , adi^,
Cör^frfl^hartfterking./ kandeel, s.
Cordoyan-leather, geitenleder ,0«
Gore, klokhuis, n,
Cork, kurk , n.
Cormorant, waterraaf, f.
Corn , koren , graan , n,
Corn'chandler y korenkooper,
Corn-rofe, korenroos , /.
Cör« , likdoorn, m, eksteroog,».
Corner , hoek , m,
Cornejfione, hoekfteen, m,
Corner-hoii'fe, hoekhuis,
Corner-wfe, hoekswi ze, ady.
Cornet, kromhoorn, kornet, Uh
Cornijh, lijst, lijstwerk.
Cornuiid, gehoornd ^ adj.
Co/(?//flr>',toegift,/ aanhat>gfel,
Coronation krooning, f.
Coroner, fchuuwraad.
CoTorjct, kroontje, u.
Corporal, ligchamelijk , adi,
Ctrporal jufipwient , lijfrtraf, /I
»p^,pr;esters tabbaard, C irporai j uvtjiiment , iiji
the copt of^heayen , onier \\Qx\Cotporal, korpora'il, sii»


1
1