Boekgegevens
Titel: Feestgezangen, ter gedachtenis aan Neerlands verlossing,: 1572, 1672, 1872
Auteur: Burgersdijk, G.
Uitgave: Leeuwarden: A. Jongbloed, 1872
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2501
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200013
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Feestdagen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Feestgezangen, ter gedachtenis aan Neerlands verlossing,: 1572, 1672, 1872
Vorige scanScanned page
y ■ Bij den drukker dezer is mede van de pers gekomen
( en alom verkrijgbaar gesteld : ■
' V ( ■ ■ " . " ;
,: ;> ( BE Kl^OEWrEK'ïaf ÏSERSflP. Blijspel met zang
■ 'j' ineen bedrijf, door EEN DILETTANT. Prijs ƒ0.35. (
V Y " GRIETJE MOKT MET. EEIV SCHOOIiMEES- (
■y; TEÏB. TKWÏJWEM. Blijspël in een bedrijf, door
: ; (V FRISIUS. Prijs 0.25. ' ; . /
< VIER BERIJMDE BIA9.0«Eiy VOOR RE- '
V';-'^' ' BBRIJKERS, Vrij bewerkt naar het Priesch door
; ' WALING j)IJKSTRA. Prijs ƒ 0.50. ' ;
, • MARTEW CliAlVT EF BE I»WERVEL.I1VC}
) FEIS «OXUJW. Historisk - Eomantisk Porhael fen
; ( P. BLEEKSMA. Pris /O-SO.
^ TRVE ülVIEVlVTOJOVSrElV OF IIV jSEGE- )
PRAEL. FOR 't BIOEEOVE. Blyspil fen T. G. ''
VAN DER MEULEN, skrieuwer fen Mal üt mal thüs,—
Pen de Wllp nei Liowerd; —Stelling en Gods- -
tjinst ensf. Pris /"O.GO.
■ t ■ 18ÏO of BE FRYERS §OL,BAET. Blyspil. ) ,
' < - Pils /-O.IO. ;
FORHAELTS JES, Rt9II..ERT en SAIVGK- ^
JES. Opmakke en by 'n oar samle trocb WALING ,'
( ^ DYKSTRA. Prls fÓ.2ït. .
. •
IS MAGT , Blijspel met zang in drie be- . /
; drijven en vier tafereelen, door een Eederijker. Prijs ƒ 0:5^0. k
_ ■ - i S