Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
260. Wat verslaat men door de oplossing?
De overgang van een akkoord, dat bij den hoorder het
verlangen naar overeenstemming opwekt, tot een ander,
dat het gevoel bevredigt. Een akkoord van de eerste soort
is b. V. het septime-akkoord: dit wordt opgelost in dien
drieklank, welke in de diatonische schaal eene kwart hooger,
of, wat hetzelfde is, eene quint lager ligt; b. v. op
i

Hierbij gaat gewoonlijk
de grondtoon een kwart naar boven ;
de septime een trap naar beneden;
de terts een trap naar boven ;
de quint öf een trap naar boven, óf een trap naar
beneden.
Zulke akkoorden, die naar eene oplossing doen verlangen ,
zijn — met uitzondering van den grooten en den kleinen
drieklank benevens hunne omkeeringen — alle andere
drieklanken, septime- en none-akkoorden, waarom deze
laatste ook dissonneerende, en de eerste consonnee-
rende akkoorden genoemd worden.
HOOFDSTUK XXIH.
Over d.e sluitingen, of cadansen, de volmaalcte'en
onvolmaakte cadans, de lialve cadans en de
bedriegeiyke cadans.
261. Wat is een volmaakte cadans of sluiting ?
Wanneer het dominant-septime-akkoord wordt gevolgd
door den drieklank op zijn grondtoon; wanneer deze over-
gang in den bas met de grondtonen plaats heeft, dat is
van den dominant naar den grondtoon; wanneer tevens