Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
256. TFal vorslant men dnnr verbinding der ahknnrden ?
Hunne opeenvolging volgens bepaalde regelen. Op een
drieklank kan een andere drieklank of een septime-akkoord
enz. volgen. Hierdoor ontstaan akkoorden- of harmonie-
reeksen.
1

I
"F
f
J-
I
I
I
257. Volgens welke regels heeft die verbinding der
akkoorden plaats?
Die kunnen hier niet opgegeven worden; zij behooren
in de compositie-leer te huis.
258 Jfal zijn ongeoorloofde opvolgingen?
Wanneer twee stemmen zich met het interval van een
octaaf of van een quint voortbewegen.
a).

b).

i==i
Bij a) maakt de onderstem met de bovenstem eene op-
volging van octaven , terwijl de onderstem met de tweede
— van boven af gerekend — eene opvolging van quinten
vormt; bij b) maken de beide biytenstemmen eene opeen-
volging van quinten.
259. Wat is eene scheeve betrekking of dwarsstand ?
Wanneer in twee akkoorden de majeur- en mineur-toon-
soorten elkander in twee verschillende stemmen afwisselen ,
zoo als bij a); of ook, wanneer een toon in eene der
stemmen een halven toon hooger of lager voorkomt, dan
hij onmiddelijk vooraf in eene andere stem gehoord wordt,
gelijk bij b).
.a). I , .1 b). 1 ,
i

•bp-