Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Ook komen somtijds nog verdere omkeeringen van
beide altkoorden voor.
6). Gealtereerd driestemmig, zoo als boven het eerst is
aangegeven.
HOOFDSTUK XXI.
Lacldereis^ene akicoordeii.
252. Wat verslaat men door laddereipene ahkoorden?
Zulke drieklanken, septime- en none-akkoorden, benevens
hunne omkeeringen, wier intervallen alle tot een bepaalde
diatonische toonladder behooren. Men kan namelijk eiken
toon van iedere diatonische majeur- en mineur-toonladder
tot grondtoon van een drieklank, een septime- en een
none-akkoord maken. Neemt men tot hunne intervallen
slechts tonen uit de gekozen schaal, dan heeten alle
daardoor gevormde akkoorden laddereigene.
De diatonisclie majeur-toonladder van C met laddereigene drielilanken bezet.
s
Hieruit ziet men, dat in de diatonische majeur-toon-
ladder niet alleen reeds drie verschillende soorten van
drieklanken — de groote, kleine en verminderde — liggen,
maar dat ook twee soorten daarvan, de groote en kleine,
meer dan eens op verschillende trappen voorkomen, na-
melik: de groote op den eersten, vierden en vijfden,
en de kleine op den tweeden, derden en zesden trap.
Zoo kan men nu ook uit eiken laddereigenen drieklank,
door bijvoeging eener septime uit den gekozen toonladder,
een laddereigen septime-akkoord, en daaruit weder door
bijvoeging eener none, die tot denzelfden toonladder behoort,
een laddereigen none-akkoord vormen. Als dezelfde handel-