Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
243, Uit welke intervallen bestaat het groote ?
Uit den grondtoon, groote terts, reine quint, kleine
septime en groote none.
244. Uit welke intervallen bestaat het kleine none-akkoord ?
Uit den grondtoon, groote terts, reine quint, kleine
septime en kleine none.
Groot none-akkoord. Klein none-alckoord.
245. Hoe vele onikeeringen of verwisselingen der drie
stam-akkoordeji zijn er F
Zoo veie, als er in elk akkoord tonen zijn, die, met
uitzondering van den grondtoon, tot ondersten of bastoon
kunnen gemaakt worden; alzoo van den drieklank twee,
van het septime-akkoord drie, van het none-akkoord vier,
246. Hoe heeten de omkeeringen van den drieklank ?
De eerste, wanneer de terts in den bas geplaatst wordt,
heet sexte-akkoord; de tweede, wanneer de quint tot ondersten
toon wordt, heet quart-sexle-akkoord,
247. Hoe heeten de omkeeringen van het septime-akkoord F
De eerste — met de terts in den bas — qnint-sexte-
akkoord; de tweede — met de quint in den bas — terts-
quart-akkoord; de derde — met de septime in den bas —
seconde-akkoord,
248. Hoe heeten de omkeeringen van het 7wne-akkoord?
Deze dragen geene eigene namen; men zegt : eerste,
tweede omkeering van het groote of kleine none-akkoord, enz.
Onniceeringen vai\
d.ei:i. tlrieklanlc.
Quart-sext-
Sext-akkoord. akkoord.
Omkeeringen van het
öeptiine-fctkkoord.
Uuint-sext-
akkoord.
Terts-quart-
akkoord.
Seconde-
akkoord.
i
Omkeerii:iJ5en van. h.et none-akkoord..
Eerste omkeering. Tweede omkeeriog Derde omkeerüig. Vierde omkeering.