Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Bij andere, waarbij het teeken bijna meer tijd kost dan er
tot het schrijven der noten vereischt wordt, moest men
voorzeker aan de laatste schrijfwijze de voorkeur geven.
De nieuwere componisten beginnen het ook reeds te doen,
maar algemeen is het, helaas! nog niet in gebruik.
HOOFDSTUK XX.
Over de alclcoord.en,
227. Wat is een akkoord?
Een akkoord is, in het algemeep, de gelijktijdige ver-
binding van drie, vier of vijf tonen naar vastgestelde regels.
In plaats van akkoord zegt men ook harmonie.
228. Hoe worden de akkoorden op de eenvoudigste wijze
verdeeld ?
In grond- of stam-akkoorden, en in afgeleide of omge-
keerde akkoorden.
229. Wal is een gi-ond- of sXam-akkoord ?
Zulk een, waarvan de tonen onderling eene terts van
elkander liggen; den ondersten toon van zulk een akkoord
noemt men grondtoon.
230. irn't is een afgeleid of omgekeerd akkoord?
Zulk een, waarvan de grondtoon niet meer in de onderste
stem, maar in eene hoogere ligt; een ander interval van
het akkoord heeft zijn plaats ingenomen. Het gevolg daar-
van is, dat de tonen niet meer onderling eene terts van
elkander liggen. Den längsten toon van zulk een omgekeerd
of afgeleid akkoord noemt men dan ook niet meer grond-
maar bastoon.
231. Hoe veel grond- of stum-akkoorden zijn er?
Drie: de drieklank, het septime-, en het none-akkoord.
232. Wat is een drieklank ?
Een uit drie tonen bestaand akkoord, dat uit een wille-