Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOOB DEN TAVEEDEN DEUK.
De gunstige ontvangst aan Lobe's Calechisnms te beurt
gevallen — binnen één jaar tijds toch ivas de eerste druk
geheel uitverkocht — is wel het beste beivijs, dat de
schrijver door zijnen arbeid in eene bestaande behoefte
heeft voorzien. Erkentelijk vom- de aanmoediging, die hunne
poging om dit werkje ook in ons vaderland meer algememi
hellend te maken, mocht ondervinden, hebben de uitgevers
zich ten plicht gerekend bij deze nieuwe uitgave al die
verbeteringen op te nemen, welke de laatste Iloogduitsche
uitgave heeft ondergaan. Zij vei-trouwen dat het bijgevoegde
alphabetisch register niet weinig zal bijdragen om de bruik-
baarheid van den Catechismus te bevorderen.
's-Gravenhage, December 1858.
VOOR DEN VIEllDEN DRUK.
Dat Lobe's Catechismus zich door zijne degelijkheid
gunstig onderscheidt, daarvoor is de noodzakelijkheid van
een vierden druk wel het beste bewijs.
Niet alleen is dan ook aan dit werkje de ondeischciding
te beurt gevallen bij de Koninklijke Muziekschool te zijn
ingevoerd, maar meer en meer beginnen onderwijzers er ge-
bruik van te maken tot hunne voorbereiding voor de examens.
Moge dan ook deze nieuwe druk niet minder bijval vinden
dan zijne voorgangers, en voortdurend veel nut blijven
stichten.
's-Gravenhage, Mei 1864.