Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
-U-
Uitvoering:

-•at
219. Wat is een triller?
Eene herhaalde, snelle en gelijkmatige afwisseling van
eenen hoofdtoon met den diatonisch boven hem liggenden
bijtoon, en wel zoo lang als de tijdduur van den eersten
geldt. Het teeken daarvoor is tr of tr.^^^
i
Schrijfwijze:
tr
Uitvoering:
Et
Wanneer de triller niet met de hoofdnoot, maar met
den hoogeren of den naastbijliggenden lageren toon moet
beginnen, dan wordt óf de eene of de andere, klein ge-
schreven, vóór de hoofdnoot geplaatst.
Scbrijfn-yze:
i
^ tr
ti'
Uitvoering:
iAndere veranderingen, die wel eens bij den triller voor-
komen, worden insgelijks altijd door voornoten aangewezen,
zooals in de volgende voorbeelden, die wel geene ver-
klaring meer zuilen noodig hebben.
1
tr of tr


220. Wat is een naslag?
Het einde van een triller, dat door den naast onder
de hoofdnoot volgenden toon met den hoofdtoon zeiven
gevormd wordt.