Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
goede uitwerking doen kan, om zekere onoistige
onbestemdheid van de opwellingen des gevoels uit
te drukken. Er wordt echter door vele kunstenaars,
inzonderheid door zangers, op eene buitensporige
wijze misbruik van gemaakt, die daardoor het gevoel
van den beschaafden hoorder werkelijk pijnigen.
Senza tempn (zonder maat), wanneer het strenge maat-
houden door den componist met opzet opgeheven
en aan het goedvinden van den speler wordt over-
gelaten; ook wel aangeduid door:
a piacere of ad libilum, (naar believen).
Colla parle (met de hoofdstem) beteekent, dat men
zich naar dengenen, die de hoofdpartij , bij wijze
van uitzondering, buiten de maat of het tempo
voordraagt, schikken en zijne vrije voordracht volgen
moet. In den regel heeft dit slechts plaats met
zeer korte phrasen of enkele maten.
Recilalief', (sprekend zingen of zingend spreken), waarbij
wel de noot staat aangegeven, maar de zanger
niet zoo bepaald het tempo behoeft te volgen of
de waarde der noten heeft in acht te nemen, daar
hij zijne voordracht meer regelt naar de wetten der
declamatie en de uitdrukking der hartstochten.
207. Itoe wijst mm aan, dat de maat weder moet in
acht genomen worden ?
Door a tempo (naar de maat), of al rigore del tempo
(gestreng in de maat).
208. Wat beteekent staccato ?
Afgestooten: dat aan de noten iets van hare waarde
moet ontnomen worden; staccatissimo is sterk afgestooten.
staccato.
i
siaccatasimo.

Het staccato wordt ook enkel door punten boven de noten