Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
200. Wat beteekent zulk een boogje?
Dat die noot, of die pauze, langer moet aangehouden
worden dan haar volgens de maatleer toekomt.

201, Dat zij langer moet aangehouden worden — maar
hoeveel langer?
Dat kan door dit teeken niet bepaald uitgedrukt worden,
en wordt aan den smaak en het oordeel des spelers over-
gelaten; het tempo geeft dit min of meer aan. Bij een
langzaam tempo houdt men de noot of pauze slechts een
weinig langer aan, bij een allegro echter veel langer.
202. Gebeurt het wel niet, dat de componist eene fermaat
voor een zekeren bepaalden tijd wil aangehouden hebben ?
Ja, maar dan moet hij de noten of pauseeringen ook
bepaald nederschrijven, en de eerste onderling doorboogjes
verbinden.

llz
203. Wat is eene generale pauze ?
Wanneer al de stemmen of partijen gelijktijdig zwijgen.
204. TFat is een halt?
Een rustpunt of fermaat in alle stemmen.
205. Welk onderscheid is er dan tusschen pauze en
fermaat ?
Een pauze is enkel een zwijgteeken. Een fermaat brengt
eene stoornis in het tempo te weeg; het is een rustteeken,
dat zoowel bij noten als bij pauseeringen wordt gebezigd
en telkens eene verlenging boven den gewonen duur der
noot of pauze veroorzaakt.
206. Zijn er nog andere aßrekingen van den tijdmaat?
Ja, nog velerlei.
1°. Die, welke de beweging allengs langzamer
maken:
ritenuto, verkort riten, of rit. (terughoudend, vertragend);