Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
TOÜTI DE EERSTE UITGAVE.
Jiij de lavHcmendc zncld lol beoefening der loonkunsl
onder onze landffenoolen, wordt ftog allijd be/ioefle gevoeld
aan een beknopt^ m loch genoegzaam volledig overzicht van
de gronden der algemeene muziekleer. iVeermaleii werd
door bevoegde beoordeelaars gewezen op de „ Katechismus
der Musik, von C. J. Lobe," een werkje, waarvan in
Jhntsc/tland reeds bin^um het jaar een tweede druk het
licht zag, h^ene nadere kennismaking bevestigde, naar de
hesckeidene meening der uitgevers, hen volkomen in het
gunstige oordeel, daarover uitgebracht. De kundige schrijver
heeft zich bij de samenstelling len tioel gesteld, om aan
onderwijzers in de muziek eene geschikte handleiding —
aan de leerlingen een bevattelijk en gemakkelijk herhalings-
hoekje aan te bieden, dat tevens ook dileltanten n iet on-
bevredigd zou laten.
Met vertroKwen bieden uitgevers dan hunnen Idndge-
nooten deze Nederlandsche bewerking aan, waarin slechts
em paar onbeduidende viranderingen zijn aangebracht, om
het werkje beier in ovtreenstemming te brengen met het
bij ons te lande meest aangenomen gebruik. Het is hun
hartelijke wensch, dal zij door deze uitgave iets mogen
bijdragen tot eene meer grondige beoefening der toonkunst.
's-Gravenhage, Aug. 1857.