Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
4) De twaalf-achtste maat
uit vier bijeengetrokken 3/8 maten ontstaan.
187. Zijn dit alle mogelijke maatsoorten!'
Neen, er kunnen nog verscheidene andere enkelvoudige
zoowel even als oneven worden gemaakt; de hier opge-
gevene zijn slechts de meest gebruikelijke. Welke minder ge-
bruikelijke er somtijds nog wel eens mogen gebezigd worden,
zij zijn echter alle volgens de hier opgegevene grondstellingen
gevormd en altijd gemakkelijk te onderkennen; daarom
is het onnoodig er afzonderlijk melding van te maken.
188. Hoe is het met de accenten bij de samengestelde
maatsoorten gelegen?
Even als bij de enkelvoudige, maar met dit onderscheid,
dat het eerste accent in eene samengestelde maatsoort het
zware, het tweede accent het lichte is, en daarom ook
wel neven accent of gewezen hoofddeel genoemd wordt. In
de enkelvoudige 2/4 maat b. v. heeft de eerste kwartnoot
het accent, de tweede niet.
Wanneer nu door bijeentrekking yan deze beide 2/4 maten
de samengestelde even 4/4 maat wordt tot stand gebracht,
dan is de derde kwartnoot een gewezen hoofddeel van de
2/4 maat, en heeft als zoodanig weder den klemtoon,
maar in verhouding tot den eersten een zwakkeren, waarom
wij den eersten met twee, den tweeden slechts met één
streepje aangeduid hebben.
Dezelfde handelwijze wordt met de uit drie deelen be-
staande enkelvoudige en samengestelde maatsoorten gevolgd :
b. V.