Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
172. Alzoo kan eene reeks van maten wel zeer ver-
schillende notenfiguren bevatten?
Zoo vele, als er splitsing van groote noten in kleinere
afdeelingen mogelgk is , b. v.
m m.
Hier bevat elke maat andere notenwaarden, maar zij
hebben in elke maat niet meer dan de waarde van eene
heele noot, zooals blijkt uit de vroeger gegevene verkla-
ring omtrent den duur der noten, onderling met elkander
vergeleken.
173. Wanneer de maatstrepen er slechts voor het oog
des spelers staan, hoe kan dan het oor van den hoorder
de gelijkmatig wederkeerende inaatsindeeling in de ver-
schillende notenfiguren onderscheiden ?
Door de geaccentueerde en de ongeaccentueerde tonen.
174. Wal zijn geaccentueerde tonen?
Zulke, waarop het gevoel een zekeren nadruk of klem-
toon waarneemt.
175. Wat zijn ongeaccentueerde?
Zulke, welke dezen klemtoon niet hebben.
176. Dan heeft alzoo accent dezelfde beteekenis als huriev
doen klinken?
Niet onbepaald. Twee tonen kunnen volstrekt in sterkte
of in zwakte met elkander overeenkomen, en toch wordt
een tijn maatgevoel bij den eenen den klemtoon gewaar
en bij den anderen niet.
177. Op welke noot van twee, die op elka7ider volgen,
ligt de klemtoon, en op welke niet?
De klemtoon ligt op de eerste noot; de tweede heeft
dien niet.
178. Is dit de eenige wijze, waarop de klemtoon bij
op elkander volgende tonen voorkomt?
Neen, er is nog eene andere wijze; wanneer namelijk