Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Ongeveer
Largo . .
Larghetto
Lento . .
Grave . .
Adagio . .
Andantino
Andante .
Allegretto
Moderato.
Allegro .
Vivace . .
Vivacissimo
Presto . . .
Prestissimo
de volgende:
. breed, gerekt, afgemeten, zeer langzaam.
. een weinig minder langzaam dan largo.
. slepend.
. ernstig, deftig, zwaar.
. langzaam, bedaard.
. een weinig gaande ').
. gaande of staphoudende, gematigd langzaam.
. matig vroolijk en licht.
. matig.
. vroolijk, vlug.
. levendig, vurig.
. zeer levendig en vurig.
. zeer vlug en snel.
. zoo snel en vlug als mogelijk.
De meeste dezer woorden worden dikwijls door bij-
voegelijke naamwoorden nog nader bepaald, en dan toonen
beide te zamen somtijds niet maar enkel het tempo van
het muziekstuk, maar ook het karakter daarvan aan, zóó
als de componist dat heeft willen uitdrukken en de speler
het bij de voordracht moet wedergeven, b. v. Allegro con
fuoco, snel en met vuur. De volgende bijvoegelijke naam-
woorden worden het meest daartoe gebezigd:
assai.....zeer, b. v. Allegro assai, zeer vlug;
un poco . . ,
un poco piii,
meno. ... .
troppo ...
non troppo
een weimg;
een weinig meer;
minder;
te veel;
niet te veel;
mol to .... veel, zeer.
') De beteekenis vau dit woord wordt dikwijls verkeerd opgevat.
Sommigen meenen dat bet eene snellere beweging dau andante aanwijst;
het beteekent echter, juist tegenovergesteld, een langzamer tempo.