Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
a.
b.
Geschreveu:

a.
b.
Gespeeld
' i
----psr;
Men ziet hieruit, dat men de stip eigenlijli in het geheel
niet noodig zou hebben om den verlengden tijdduur der
noten aan te wijzen; het is echter eene belangrijke be-
korting der notenfiguren, gelijk bij aenb, door vergelijking
van den tweeden met den eersten balk, duidelijk blijkt.
164. Achter de pauseeriwjen vindt men ook stippen; wat
beteekenen die daar?
Juist hetzelfde bij het zwijgen, wat zij bij het spelen
achter de noten beduiden, namelijk: het verlengen der
pauze met de helft. Alzoo is eene stip achter de geheele
pauze
gelijk
twee stippen achter de
geheele pauze
zijn gelijk aan
drie
- komen overeen met
enz.
stippen
en in dezelfde verhouding voor elke andere pauze , b. v.
* • is gelijk aan: a j y-
HOOFDSTUK XIV.
Over het tempo, <le beweging of tiidmaat.
165. Wat verstaat men door tijdmaat?
De nauwkeurige bepaling van den duur der onder-
scheidene noten. Tot dusverre was er slechts sprake van,
dat eene geheele noot tweemaal zoo lang is als eene halve,