Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
150. Wat beteekenen de uildnikkingeit col Basso, col
Fl.iuto, col 1"° (primo), (secondo) Violino, enz., die
wel eens in partituren van orkest- of koorstukken voor komen ?
Dat de stem, waarin zulk eene aanwijzing staat, de noten
van die stem spelen moet, waarop dat woord verwijst.
Staat alzoo b. v. in de viool-partij: col Basso, dan wil dit
zeggen, dat de viool de noten van den bas spelen moet;
staat in de oboë-partij ergens col Flauto, dan is dat: de
oboë moet de noten der fluit spelen, etz.
151. Wat beduidt het woord bis, met een boog of met
punten omgeven, boven ééne of meer noten geplaatst ?
Dat zulk eene plaats tweemaal moet gespeeld worden, b. v.
Sclir«f«i)
lilzc: zQz-
bis:
-1
Of;
Wordt ï^espeeltl


bis:152. Wat geeft dit teeken
te kennen?
Dat een gedeelte van een muziekstuk geheel moet herhaald
worden; daarom heet het ook lierlialingsteeken.
153. Wat wijst dil teeken, met punten aan beide zijden,
aan ?

Dat niet alleen het voorafgaande gedeelte, maar ook
hetgeen er op volgt moet worden herhaald.
154. Wat wil 1™" en 2''^ zeggen, en ivat beteekenl het?
1""» beteekent prima volta (de eerste maal) en 2''" is
seconda volta (de tweede maal); deze woorden staan onder
haakjes boven de noten.