Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Het is gemakkelijk te zien, dat de ware sextole drie
accenten, de valsche er slechts twee heeft
HOOFDSTUK XI.
Over <le pauseerini^eia of zwügteèTcens.
137. JFat zijn pauseeringeu?
Teekens, welke een bepaalden tijd aanwijzen om te
zwijgen, en daarom ook wel zwijg- of rustteekens genoemd
worden.
138. If^elhe en hoe vele soorten van zwijgteekens zijner?
Zoo vele, als er verschillende soorten van noten zijn.
Voor de geheele noot is de daarmede overeenstemmende
pauze een klein, langwerpig vierkant, dat ondei- aan de
lijn hangt ~ . Dit duidt aan dat de speler juist zoo
langen tijd ophouden of zwijgen moet, als hij eene geheele
noot zou hebben moeten aanhouden.
Voor de halve noot is de pauze ook zulk een vierkant,
dat echter op de lijn ligt -—.
139. Is het onverschillig op welke lijnen deze teekens
geplaatst worden?
Ja; men kiest daartoe echter gemeenlijk de tweede of
de derde.
') Eene zeer goede wijze om den leerling de verschillende verdeeling
der noten gemakkelijk eigen te maken, is, wanneer men, van eene noot
uitgaande, al die verdeelingen achter elkander opschrijft, en ze door hem
in verschillende tijdmaat Iaat spelen, b. v.
Andante. ^^
Adagio. f f0 f i ,
Allegro, enz. ' ! i ! ! I
4
u UJ