Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
la plaats van:
«Idus:
i
m
Hier moeten deze vier noten in denzelfden tijd gespeeld
worden, welke anders tot de drie zou vereischt worden.
132. fTal is eene dezimole?
b.


Ê
133. In het voorbeeld b zijn de tien noten geschreven ,
alsof het met twee nolen vermeerderde twee en dertigsten
waren; in het vorige, bij a, komen er nog meer noten
voor, doch slechts als zestienden, hoe komt dat?
Men kan ook de laatste figuur, bij b, evenzoo schrijven
als de bovenstaande bij en ook omgekeerd, die bij a
op dezelfde wijze als bij b. De laatste schrijfwijze zou
eigenlijk de meer juiste zijn, daar men zich, stipt genomen,
altijd naar de naastvoorgaande waardij, waarvan zij slechts
den overgang vormt, zou moeten richten. Men neemt het
echter met deze waardijstrepen zoo nauw niet; immers,
er kan geene misvatting plaats grijpen, want het cijfer,
dat boven zulk eene ongewone figuur staat, in verband
met de maatsoort waarin zij voorkomt, laat geen twijfel
omtrent hare indeeling over. Wanneer de figuur b namelijk
in I maat voorkomt, dan zegt de eerste kwart, dat al
die volgende noten ook nog slechts eene kwart kunnen
uitmaken: het cijfer is dus genoegzaam, om te zeggen
hoe veel noten op deze kwart moeten ingedeeld worden.
134. fFat is eene sextole?
De ontbinding van eene triole in zes gelijke deelen,
waarbij voor elk der triolen-deelen twee sextolen-deelen in
de plaats komen.
Triole.
Sextole.
4