Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
uit de eerste figuur: I)-majeur^ g-mineiir en e-mincnr;
uit de tweede figuur: Bes-majeur y d-mineur en f-minenr;
uit de derde figuur: A-majeur, e-mineur en d-mineur;
uit de vierde figuur: Es-majeur, g-mineur en f-mineur.
Maar (j-mineury d-mineur, e-mineur en f-mineur komen twee-
maal voor; zonderen wij nu die herhalingen af, dan blijven
als verwanten in den tweeden graad van C-majeur over:
D~majeur, fies-majeur, A-majetir, Es-majeur, (j-mineurj
e-mhieur, f-mineur en d-mineur,
114. Verkrijgt men, op soortgelijke wijze ie werk gaande^
ook de verwanten in den tweeden graad van de mineur-
toonsoorten ?
Geheel op dezelfde wijze. Met a-mineur zijn in den
eersten graad verwant: e-mineur, d-mineur, C-majeur en
A-majeur,
Met e-mineur zijn in den eersten graad verwant: ^-mwuw,
a-mineur, G-majeur en E-majeur,
Met d-mineur zijn in den eersten graad verwant : a-mi7ieur,
g-mineur, F-majeur en D-majeur.
Met C-majeur zijn in den eersten graad verwant : G~majeur,
F-majeur, c-mineur en a-mineur.
Met A-majeur zijn in den eersten graad verwant: E-majeur,
D-majeur, a-mineur en fis-mineur,
Wanneer wij hier nu uit afzonderen wat in de stam-
figuur van a-mineur reeds als verwantschapt in den eersten
graad voorkomt, en laten wij verder weg wat in de andere
figuren dubbel gevonden wordt, dan blijven als verwanten
van a-mineur in den tweeden graad over : b-mineur, E-majeury
fis-mineur, D-majeur, g-mineur, F-majeiir, c-mineur en
G-majeur >).
Wij hebben deze venvantschapsbetrekkingen der toonsoorten —
die overigens volgens dezelfde grondstellingen ook nog tot veel verder
verwijderde graden kunnen voortgezet worden — mede in onzen Cathe-
ehismus opgenomen, opdat dit onderwerp den leerling niet vreemd zou
zijn, wanneer daarvan sprake mocht wezen. Voor de practijk "bren^
deze leer weinig nut aan; het is hier echter de plaats niet, om dit
uiteen te zetten. •