Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Uit de volgorde der toonsoorten, van eenen willekeurig
genomen toon uitgaande, volgens de bovenquinten opwaarts
en de onderquinten benedenwaarts; b. v.
b b b b b
7654321 1234567
Ces, Ges,Des,M, Es, Ses, F, C, G, D, A, E, B, Fis, Cis.
Wil men nu weten welke majeur-toonsoorten in den
naasten graad met c verwant zijn, dan wordt dit aange-
wezen door de naaste boven- en onderquint, namelijk g
en f ; in den tweeden graad van verwantschap met c staan
d-majeur en bes-majew, en op deze wijze gaat men voort
te tellen.
110. Welke zijn nu, b, v. de in den eersten graad met
bes-majeur verwante majeur-toonsoorten ?
De naaste bovenquint f-majeur en de naaste onderquint
es-majeur. Verwanten in den tweeden graad van bes zijn
derhalve c-majeur en as-majeur.
111. Hoe zijn de graden van verwantschap tusschen de
mineur-toonsoorten te herkennen?
Door dezelfde volgorde der mineur-toonsoorten naar de
boven- en onderquinten. Met a-mineur zijn alzoo in den
eersten graad verwant: de mineur-toonsoort van de boven-
quint e-mineur en die van de onderquint d-mineur. Op
deze wijze zijn alle verwantschapsgraden der mineur-toon-
soorten onderling gemakkelijk te berekenen.
112. Zijn er nog andere verwanten?
Ja; in den eersten graad zijn nog twee paralleltoon-
soorten verwant: met c-majeur, b. v. a-mineur en, bij
gevolg ook omgekeerd, a-mineur met c-majeur; dan staan
ook nog in den eersten graad van verwantschap de majeur-
en de mineur-toonsoorten, die op eenzelfden toontrap staan,
alzoo b. v. c-majeur en c-mineur, a-mineur en a-majeur.
Dientengevolge heeft elke majeur- en elke mineur-toonsoort
vier in den eersten graad verwantschapte toonsoorten, en
wel twee majeur en twee mineur.