Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Tot harmonisch gebruik:
c — d — es — f—g — as — b — c.
11 Iii n i
Tot melodisch gebruik:
Opwaart.: C-d-CS-f-g-«-b — C.
1 J- 1 1 1 1 i
Nederwaart. ^ c—bes—as—g — f— es—d—c.
1 1 A 1 1 i 1
97. Worden de verplaatsingsteekens, welke de verschil-
lende toonsoorten vereischen, in muziekstukken afzonderlijk
voor elke noot gezet?
Neen, men zet die eens vooral aan het begin der
stukken op de notenlijnen, onmiddellijk achter den sleutel,
en dit beteekent dan dat die noot, hoe dikwerf en in
welk octaaf zij ook moge voorkomen, overeenkomstig het
verhoogings- of verlagingsteeken moet gespeeld worden.
Bij gevolg zijn de voorteekens voor de twaalf majeur-
toonsoorten op de volgende wijze gerangschikt:
G-majeur, D-majeur, , A-majeur. E-majeur. B-majeur. FiB-majcur.
i

I
F-majeur. Bes-iaajeur. _Es-majeur. As-majeur. Des-majeur. Ges-majeur.
98. Worden bij de mineur-toonsoorten de noodige ver-
plaatsingsteekens op dezelfde wijze als hij de majeur-toon-
soorten vooraan geplaatst?
Dit moest wel zoo wezen, maar dan zou menigmaal jf
en t tegelijk voorkomen, en de voorteekening bij de ver-
schillende schikking der toontrappen toch niet volledig
kunnen opgegeven worden. Daarom geeft men aan elke
mineur-toonsoort de voorteekening van die majeur-toonsoort,
welke eene kleine terts hooger ligt. C-mineur bekomt alzoo
dezelfde voorteekening als es-majeur, want es ligt eene
kleine terts hooger dan c enz., gelyk de volgende tabel
aanwijst: