Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
ligt de tweede halve toon niet tusschen den zevenden en
achtsten toontrap, maar tusschen den zesden en zevenden:
daarentegen ligt er tusschen den zevenden en achtsten een
geheele toon. Om nu deze gebrekkige opeenvolging tot
eene goede te hervormen, wordt de f door een voorgeplaatst
kruis een halven toon verhoogd en tot fis gemaakt. Daardoor
verkrijgen wij niet alleen tusschen deze trappen den be-
geerden geheelen toon, maar ook tevens tusschen de twee
laatste den vereischten halven toon, en hiermede is de
verhouding tusschen de opvolging der tonen in het majeur-
toongeslacht , met g aanvangende, volkomen gelijk geworden
aan de model-ladder c.
g — a — b — c — d— e — fis — g.
11^111 i
Op gelijke wijze wordt de volgende gebrekkige toonreeks ^
die met f aanvangt:
f—g — a — b — c— d-- e — f,
1 1 1 I 1 1 j
door verlaging van b tot bes
f — Q — ® — — c — — e—/
1 1 I 1 1 1 I
in de vereischte volgorde gebracht.
Hieruit blijkt almede de noodwendigheid der verplaatsings-
teekens; want, daar er niet voor eiken halven toon eene
eigene plaats op den notenbalk gevonden wordt, moeten
deze tusschengevoegde halve tonen door verplaatsingsteekens
aangegeven worden, hetgeen door en en, wanneer
de oorspronkelijke toon weder gelden moet, door het her-
stellingsteeken tj geschiedt.
96. Worden de mineur-toonsoorten op dezelfde wijze ver-
kregen als de majeur-toonsoorten?
Volkomen op dezelfde wijze. Men kan eene mineur-
toonladder laten aanvangen met welken toon van de chro-
matische schaal men wil, b. v. uit c-mineur, daarbij die
van a-mineur tot model nemende: