Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
De reine éénklank — omgekeerd — reine octave ');
de reine quart — omgekeerd — reine quint;
de reine quint — omgekeerd — reine quart;
de reine octave— omgekeerd — reine éénklank '.).
76. Zijn er geene andere hulpmiddelen om elk interval
terstond bepaald te kunnen onderscheiden?
Ja, men kan de afstanden der intervallen uitmeten door
middel van geheele tonen en van groote en kleine halve
tonen.
77. Wat is een geheele toon?
Het interval van eene groote seconde, dat wil zeggen
van twee tonen, waartusschen nog een andere toon ligt,
b. V. c—d.

78. Wat is een groote halve toon ?
Het interval van eene kleine seconde, dat is, van twee
onmiddellijk nevens elkander liggende tonen, waartusschen
geen andere toon meer geplaatst is, b. v.
i
79. Wat is een kleine halve toon ?
Het interval van eene vergroote prime, of van twee
tonen, die wel volgens de ligging der toetsen niet anders
dan een groote halve toon zijn kunnen, omdat de tonen
onmogelijk dichter bij elkander kunnen liggen, maar die
op den notenbalk op denzelfden trap worden voorgesteld,
als b. V.
i
*) De reine éénklank kan eigenlijk niet omgekeerd worden, want
omkeering kan slechts dan plaats hehben, als twee tonen eene verschil-
lende hoogte en diepte hebben. De tonen c—c echter b. v. zijn dezelfde.
Hier wordt alzoo door de zoogenaamde omkeering slechts de eene c
eene octave van de andere verwijderd. Hetzelfde geval is het met de
zoogenaamde omkeering van de reine octave; die wordt slechts tot de
andere c terug verplaatst.