Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
63. Komen er ook wel eens gevallen voor, waarin men
niet de geheele dubbele verhooging of verlaging, maar
alleen de helft daarvan herroepen wil; waarin men b. v.
in plaats van cisis niet c, maar de eenvoudige verhooging
cis verlangt ?
Ja, in zulke gevallen zet men eerst een enkel herstel-
lingsteeken , en daarnevens het enkele verhoogings- of ver-
lagingsteeken.

HOOFDSTUK VI.
Over de toontrappen en intervallen.
64. Wat verslaat men in de muziek door toontrap ?
De plaats, welke een toon op de toonladder inneemt.
Utr. 'ie.tr. 3e tr. ieir. beir. 6e tr. letr. Seir. 9e <r. 10 <r.
65. Telt men ook niet met Latijnsche namen?
Ja; men zegt in plaats van
eersten trap — prime, of tonica;
tweeden » — seconde;
derden » — terts, of ook mediante;
vierden — quart;
vijfden « — quint, of ook dominant;
zesden » — sexte;
zevenden u — septime;
achtsten » — octave;
negenden n — none;
tienden // — decime;
elfden » — undecime;