Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
i
krul wordt omvat — op de tweede namelijk — de éénge-
streepte g staan zal.
41. Waarom kan men nu de namen van alle andere nolen
weten ?
Omdat de noten op den notenbalk elkander in dezelfde
orde opvolgen als de tonen op den toonladder.
Wanneer men alzoo'weet, dat de noot op de tweede lijn
de ééngestreepte g aanwijst, dan weet men ook,
^ de
dat de noot op de tweede tusschenruimte fe-_
ééngestreepte a is, want deze a is de eerste trap naar
boven van de g af, even zoowel op den notenbalk, als in
den toonladder op de ondertoetsen van het klavier. Op deze
wijze kan men alzoo den naam van elke andere noot in
den bedoelden sleutel nauwkeurig bepalen.
42. Wordt deze sleutel voor alle tonen op het klavier
gebezigd ?
Neen, slechts voor de bovenhelft (Discant), omtrent van
klein g af, zoo als hier te zien is :
i
g a
ede f g a h
cdefgab
. ± ? i =
d
f 9
43. Wat wijst de F-sleutel aan ?
Dat op de lijn, welke hij omslingert ') — de vierde
namelijk — klein f staan zal. Hij wordt voor de beneden-
') De vorm, die voor dezea sleutel thans algemeen wordt gebruikt ,
is zeer ongeschikt om de lijn aan te wijzen. Om daarin te voorzien,
plaatst meu achter den sleutel aan beide zijden van die lijn een stip.
Pert.