Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
zijn, teragkomen; op de klavier-instrumenten van onzen
tijd gewoonlijk zes of zeven.
26. Hoe worden al deze octaven van elkander onder-
scheiden ?
Door de bijvoegelijke naamwoorden groot, klein , een-,
twee-, drie-gestreept, enz. Alzoo zegt men: de zeven on-
derste tonen op de klavier-afbeelding — cdefgab — liggen
in het groot octaaf; de zeven eveneensgenoemde, die
dan volgen , liggen in het klein octaaf', de daaropvolgende
in het ééngestreept; die d4n komen in het tweegestreept
octaaf, enz.
Hierdoor is men in staat gesteld om nauwkeurig op te
kunnen geven in welke hoogere of lagere streek van het
toonstelsel ieder van de gelijknamige tonen tehuis behoort.
Wil men b. v. de eerste e op de klavier-afbeelding aan-
duiden, dan zegt men de e uit het groot octaaf, of korter,
groot E: bedoelt men de derde e, dan zegt men éénge-
streepte e, enz.
27. Iteneden de e van het groot octaaf liggen nog eenige
tonen (toetsen) op het klavier; hoe worden die genoemd?
Zij worden Contra-tonen geheeten. De geheeie reeks der
lange of ondertoetsen kan alzoo op deze wijze door letters
voorgesteld worden:
Contra- Groot- Klein-
F, 6, A, B, — (. D,£, F. G,A, Bc ,d,e ,f, g, a,b,
Contra-tonen. Groot octaaf. Klein octaaf.
Ééngestreept- Tweegestreept-
.-''-N ^______N
c,S,ë, ƒ, g, a, b, ^ c, d, e, J,g, aj),-— enz.
Éengestreept octaaf. Tweegestreept octaaf.
28. Heeft zulk eene trapsgewijze opklimmende, of — van
boven naar beneden beschouwd — trapsgewijze afdalende
toonreeks geen bijzonderen naam ?
Ja; zij heet Toonladder, in het Latijn Scala.
29. Waarom heet zij zoo ?
Omdat de tonen, als de sporten van een ladder, regel-
matig op en afstijgen.