Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
497. In welke volgorde worden de instrumenten in de
partituren geplaatst ?
Daarvoor is geen vast voorschrift of eene bepaalde
overeenkomst; de componisten gaan daarbij op zeer ver-
schillende en tamelijk willekeurige wijze te werk. In het
algemeen worden de strijkinstrumenten zoo na mogeiyk
bijeengeplaatst, dan de houten blaasinstrumenten en eindelijk
de koperen. Is er zang bij, dan moeten de zangstemmen
ook weder bij elkander staan. Ofschoon dit bijeenvoegen
der instrumenten van dezelfde soort vrij wel door alle com-
ponisten wordt in acht genomen, is de rangschikking,
zoo als aangemerkt is, zeer niteenloopend. De partituur
voor de ouverture van h de Tooverfluit u heeft bijv. de vol-
gende rangschikking van instrumenten:
Timpani in Es. Trombone I.
Clarini in Es. Trombone II.
Corni in Es. Trombone lil.
Flauto 1"'". Violino 1'"".
Flauto 2"". Violino 2"'".
Oboï. Viola.
Clarinetti in Des. Bassi.
Fagott/.
Onder Bassi zijn violoncel en contrabas begrepen, die
in oudere partituren te zamen op denzelfden balk werden
geschreven,' in lateren tijd heeft elk hunner meest zijn
eigen notenbalk.
Bovenstaande volgorde vindt men echter ook menigmaal
gewijzigd, bijv.
Flauti of Flauti of Violino 1.
Oboï „ Oboï J7 Violino 2.
Clarinetti „ Clarinetti Viole.
Fagotti „ Fagotti n Flauti.
Corni „ Clarini n Oboi.
Clarini „ Corni V Clarinetti.
Timpani „ Tromboni n Fagotti.
Tromboni „ Timpani f) Clarini.