Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
HOOFDSTUK XXXIX.
Over de kunstmatige voordracht.
491. Wal verslaat men in de nmüek door kunstmatige
voordracht ?
De uitvoering van een muziekstuk, volkomen naar de
kunstvolle opvatting van den componist.
492. Wal heeft de speler daarbij in acht te nemen?
Hij moet de door teekens aangegevene aanwijzigingen,
die op de voordracht betrekking hebben, ten nauwkeu-
rigste opvolgen.
493. Zijn er behalve de reeds opgegevene nog andere?
Ja, er zijn nog vele aan de Italiaansche taal ontleende
uitdrukkingen, die meer bijzonder betrekking hebben op
het teruggeven van de gemoedsstemming over het geheel,
en van de fijne schakeeringen des gevoels in de bijzondere
deelen. Zij zijn ten naastenbij de volgende:
Affeltuose, innig, hartstochtelijk;
agitato, onrustig;
amabile, con amabilila, bevallig;
animala, con anima, bezield;
appassianato, hartstochtelijk;
brillante, schitterend;
brioso, con brio, con atlegrezza, frisch met opgewektheid;
calando, verminderend;
cantabile, zangerig — met zacht gevoel;
rommodo , conimaudamenle, gemakkelijk, niet haastig;
delicatemenle, teeder, met smaak;
dolce, con dolcezza, dolcissimo, zacht, zeer zacht;
doloroso, con duolo, smartelijk;
energico, met nadruk;
espressivo, con espi-essione, verkort: c. espr. — met
uitdrukking;
f'astuozo, prachtig;
fiero, con fierezza, edel, met trotsch;
fuocozo, con fuoco, vurig, met drift;
furioso, con rabbia, wild, met woede;