Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
Eenige rijen pijpen bootsen onderscheidene orkest-in-
strumenten in verschillende voettouen na, en sommige
registers ontleenen daaraan hunne namen. Zoo zijn er bijv.
viool 16 en 8 voet; fluit of roerfluit 8 en 4 voet; oboë
8 voet; fagot 16 en 8 voet, enz.
484. yVat beleekcnl Vox humana?
Een register dat de menschenstem nabootst.
485. Wal zijn tongwerken ?
Pijpen, die inwendig eene tong hebben, welke in trilling
gebracht den klank voortbrengt of wijzigt.
486. Wal zijn labiaal-stemmen ?
Pijpen, die van binnen eene vernaauwde monding hebben.
487. Wal zijn gedakte (gedekte) ?
Pijpen die van boven gesloten of gedekt zijn, en daar-
door de tonen een octaaf lager aangeven, dan zij anders
volgens hare lengte doen zouden.
488. fFal verstaal men door registreer-kunst ?
Het doelmatig gebruik, de afwisseling, verbinding en
vermenging der registers.
489. Hoe worden de nolen voor het orgel gesthrevtn?
Doorgaans even als voor de piano-forte, op twee noten-
balken, met viool- en bas-sleutel.
490. Wordt het pedaal onafgebroken medehespeeld?
Neen, somtijds zwijgt het; dan staat er óf s. p. {senza
pedale) dat is: zonder pedaal, öf ook enkel: man. (manuaal)
dat is: manuaal alleen. Moet het pedaal weder medewerken,
dan schrijft men: ped. (pedaal).
Wanneer er veel met het pedaal moet gewerkt worden,
dan schrijft men de noten daarvoor afzonderlijk op een
derden balk, en de twee, die er boven staan, zijn slechts
voor de manuaal-noten bestemd.