Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
475. Doel eene loels lelkens al de pijpen spreken, waar-
mede zij in verbinding slaat ?
Zij kan het; maar zij kan ook naar verkiezing slechts
eenige of ééne alleen doen spreken.
476. Hoe geschiedt dit ?
Door registers.
477. Wat zijn registers?
Trekkers, die aan beide zijden van het orgel zijn aan-
gebracht , en door den speler een weinig kunnen worden
uitgehaald. Daardoor ontvangt de lucht toegang tot die
rijen pijpen, waarmede zij in verband staan, en door het
nederdrukken van den toets wordt het geluid voortgebracht.
478. Wal verstaal men door koppeling ?
Het verbinden van de manualen met het pedaal; dan
spreken al de geopende registers der gekoppelde toetsen
te gelijk.
479. Hebben alle tonen der orgeltoelscn dezelfde even-
redigheid van hoogte en laagte als op de piano-forte ?
Neen; de onderscheidene registers verdeelen de tonen
in onderscheidene octaven. De achtvoets-registers — dat zijn
zulke, die pijpen van acht voet doen spreken — brengen
de tonen voort zoo als zij geschreven worden; de vier-
voets spreken een octaaf hooger, en ééngestreepte C klinkt
bijv. als de tweegestreepte; de tweevoets spreken twee,
een éénvoets drie octaven hooger.
480. Zijn er ook registers die lagere tonen aangeven ?
Ja, er zijn zeslienvoets, die één octaaf, en twee en
dertigvoets, die twee octaaf lager spreken dan zij geschreven
staan. In het laatstgenoemd register klinkt bijv. ééngestreept
C als groot C.
481. Komen die verhoudingen altijd maar in octaven voor ?
Neen, er zijn ook zulke, die slechts eene terts, andere
weder, die eene quint hooger of lager spreken.
482. Wat zijn mixturen?
Registers, die op eiken terts niet alleen hun eigen toon,
maar ook tevens de terts, quint en octave daarvan gelijk-
tijdig doen spreken.
483. Wat is er nog op te merken omtrent het geluid
der orgeltonen?