Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
19. Waarmede is dat het best aanschouwelijk voor te
stellen ?
Met de rij toetsen van een klavier.
fgah .11 M! figUlb III ii(tU|h II cl (1 III 1 1 1 i'lgUlii cidle llljll flgUblcldle fff fIgUlb ffl c|d{e|f
GrTï:
KI. 2.
=6.
20. Wat beduiden de latige, tussclien twee strepen lig-
gende , witte tnsschenruimten ?
De ondertoetsen.
21. Wat beduiden de bovenste kortere, zwarte strepen ?
De boventoetsen. Van deze boventoetsen liggen er eerst
twee, dan drie dicht nevens elkander. Wanneer wij van de
linker- naar de rechterzijde tellen — zoo als men altijd ge-
woon is te doen — dan geeft ons de ondertoets, die onmid-
delijk vóór twee boventoetsen gelegen is, den toontrap c
aan, de volgende ondertoets d, de daaraan volgende e ;
de ondertoets, die ter linkerzijde vóór drie boventoetsen
ligt, geeft f aan, de daarnevens liggende ondertoets g, die
op g volgt a, en die naast a ligt b.
22. Wat beteekcnen de koppelstrepen, die onder de
klavierafbeeldiiig getrokken zijn ?
Dat in elk? afdeeling, die door zulk een streep wordt
omspannen, dezelfde volgorde van toetsen, van tonen, en
dus ook van namen terugkomt.
23. Alzoo 'is er meer dan eene c, meer dan eene A., enz.
hoe worden die herhaalde tonen en hunne namen van
elkander onderscheiden ?
Door den naam octaaf.
24. Waarom octaaf ?
Omdat elke toon van denzelfden naam eerst op den
achtsten toontrap weder voorkomt, zooals op de boven-
staande rij klaviertoetsen te zien is.
25. baar gelijkmatige tonen wel meer dan eens her-
haald worden, zijn er ook zeker meer octaven ?
Er zijn zoo vele octaven, als er gelijkmatige tonen in
de geheele reeks van tonen, die in de muziek bruikbaar