Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
m
De tonen worden in den viool-sleutel geschreven,
klinken op den C-hoorn een octaaf lager.
De tonen worden verder voor alle hoorns in C-majeur
fhreven, maar worden door elke soort op eene andere
teruggegeven: door den .ßes-hoorn in 5ps-majeur,
den /)-hoorn in i>-majeur enz. Alzoo klinkt de één-
ftreepte C op den C-hoorn een octaaf lager, dus als
fin C'; de ééngestreepte C van den lagen/Jes-hoorn klinkt
ae groote none lager, dus als groot-enz., gelijk de
Jlgende voorbeelden het aantoonen:
Schrijfwijze: klinkt op den C-hoorn: ß-hoorn:
m

Es-hoorn:
E-hoorn:
F-hoorn :
G-hoom:
A-hoom :
Hooge Bes-hoom:
i
i
i
=5=


Lage Bes-hoorn:
___
5) De hoorn-noten worden, zoo als gezegd is, in den
viool-sleutel geschreven; slechts het laagste octaaf C—c,
schrijft men gewoonlijk in den F- of bas-sleutel en deze
tonen worden dan, ïtiij wijze van uitzondering, niet een
octaaf lager, maar zooals zij geschreven staan geblazen.
459. Welken omvang heeft de trompet?
Zij heeft denzelfden omvang als de hoorn, ook dezelfde
natuurlijke tonen, en de noten worden eveneens in den
viool-sleutel geschreven. De 6'-trompet geeft de tonen echter
geen octaaf lager aan, maar juist zoo als zij geschreven
staan. Behalve de genoemde, zijn de meest gebruikte soorten: