Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
434. Hoe vele snaren heeft de violoncel?
De vier volgende:
Hare toonhoogte gaat tot ééngestreepte A en nog hooger.
Voor de violoncel wordt in den J'-sleutel geschreven; voor
hooge tonen in den tenor-, ook wel in den viool-sleutel.
435. Hoe vele snaren heeft de contra-bas ?
Gewoonlijk de vier volgende:
Zijne toonhoogte gaat tot ééngestreepte G en ook nog
hooger; zijne noten staan in den -f-sleutel, maar klinken
een octaaf lager; zijn groot-E klinkt dus als contra-
De omvang der strijkinstrumenten is slechts ten naastenbij
aangegeven, en kan naar de hoogte, met behulp der
flageolet-tonen, aanmerkelijk vermeerderd worden.
436. Wat zijn flageolet-tonen op de sIrijk-inslrumentenF
Het zijn zeer hooge tonen van eenen fluitachtigen, dunnen
klank, voortgebracht door eene bijzondere plaatsing van den
vinger op de snaar, waardoor slechts een gedeelte daarvan
in trilling wordt gebracht.
437. Wat beduidt c. s. ?
Het beteekent con sordino, in het Nederlandsch: // met
een demper//, en duidt aan, dat er een demper op den
kam der strijkinstrumenten moet gezet worden, waardoor
de klank zachter en doifer wordt.
438. Wal beteekent s. s. ?
Het beteekent senza sordino, //zonder demper het
duidt aan dat de demper moet worüen afgenomen en de
snaren weder haren natuurlijken klank moeten laten hooren.
439. Wat beteekent pizz. of pizzicato ?
Het beteekent //geknipt// en duidt aan, dat de snaren
van het strijkinstrument, bij uitzondering, even als die
der guitar met de vingers getokkeld moet worden.