Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
Vier: 1) snaar-instrumenten; 2) blaas-instrumenten; 3)
slag-instrumenten; 4) wrijf-instrumenten.
419. Wat zijn snaar-instrumenten?
Zulke, waarbij de tonen worden voortgebracht door in
slingering of trilling gebrachte snaren.
420. Worden de snaren van al deze instrumenten op
dezelfde wijze in trilling gebracht ?
Neen! Bij sommige geven de snaren geluid door dnik-
ken of stooten met behulp van een klavier, zoo als bij de
pianoforte; bij andere ontstaan de slingeringen door knip-
pen of tokkelen met de vingers, zoo als bij de harp en
guitar; bij andere worden de snaren door strijken met
een strijkstok in trilling gebracht. De laatste soort van in-
strumenten , als: de viool, alt-viool, violoncel en contrabas,
worden ook strijk-instrumenten genoemd.
421. Welken omvang heeft de pianoforte?
Haar omvang gaat van contra-F, soms ook van contra-C,
tot viergestreepte F, en nog hooger.
422. Hoe worden de stukken voor dit instrument ge-
schreveit F
Op twee verbonden notenbalken, waarvan de bovenste
den G- en de onderste den l'-sleutel heeft.
423. Moe wordt de harp behandeld ?
Hare snaren worden met de vingers van beide handen
geknipt of getokkeld.
424. Zijn er ook soorten van harpen ?
Ja, er zijn twee soorten: de haakharp en de pedaal-
harp. De eerste is de minstvolkomene, omdat de halve
tonen alleen door op- of nederschroeven kunnen verkregen
worden, waardoor de speler genoodzaakt is onder het
spelen eene pauseering te maken. De pedaal-harp is doel-
matiger ingericht. Bij deze zijn pedalen aangebracht, die
met den voet bestuurd worden, en waarmede elke toon-
trap, door alle octaven heen, terstond een halven toon
kan verhoogd worden. Oorspronkelijk is de pedaal-harp in
Es-Majeur gestemd.
425. Welken toonsomvang heeft de harp ?
Eenen omvang van vijf octaven.
426. Hoe worden de muziekstukken er voor geschreven ?