Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
12. Wat verstaat men door theorie der muziek?
De verzameling der regelen, naar welke de muziek
onderwezen of geleerd wordt.
13. Wat is de practijk in de muzieh ?
De door oefening verkregene vaardigheid, om de kunst
volgens de regels te kunnen uitoefenen.
HOOFDSTUK II.
Over het toonstelsel.
14. Wat verstaat men door toonstelsel ?
Den omvang van alle tonen, die in de muziek bruik-
baar zijn.
15. Hoe veel sulke tonen zijn er?
Meer dan honderd.
16. Heeft elke toon een bijzonderen naam ?
Neen, men heeft voor die allen slechts zeven namen
noodig, welke de zeven toontrappen heeten, en met de
letters
c,d,e,f,g,a,b
benoemd worden
17. Hoe kan men deze letters gemakkelijk onthouden ?
Laat de beide eerste letters van ons alphabet weg, en
noem de vijf, die dan komen, achter elkander op. Laat
nu de twee weggelatene (a en b) volgen, en de geheele
rij zit vast in het geheugen.
18. Hoe duidt men alle andere tonen aan ?
Gedeeltelijk door dezelfde letternamen, gedeeltelyk door
daarvan afgeleide.
') Niet OTeral worden dezelfde benamingea gebruikt.
De Engelschen eu Italianen: Do, Be, Mi, Fa, Sol, La, Si.
De Franschen:.....Vt, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
De Dnitschers en sommige
Nederlanders: . . . . c, d e, f, g, a, h Veri.