Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
HOOFDSTUK XXXVI.
Over d.e zuiver vocale muzielt.
399. Wat noemt men zuiver vocale muziek ?
Zulke, die slechts door menschenstemmen wordt uit-
gevoerd.
400. Wat wil a capello zeqqen?
Het is eene uitdrukking, die vroeger voor dezelfde zaak
werd gebezigd; men verstond daardoor koren van geeste-
lijken inhoud, zonder begeleiding van instrumenten.
401. Hoe vele hoofdklassen van minschenstemmen zijner?
Twee: mannen- en vrouwenstem.
402. Tot welke soort behoort de jongensstem ?
Tot de vrouwenstem.
403. Hoe onderscheidt zich de mannen- van de vrouwen-
stem ten opzichte van de toonhoogte ?
De mannenstem ligt een octaaf lager dan de vrouwen-
stem.
404. Wat hebben alle, mannen- zoowel als vrouwen-
stemmen, met elkander gemeen?
Het stem-register.
405. Wat verstaat men door stem-register ?
De indeeling der stem naar de verscheidenheid der tonen
ten opzichte van hunne vorming. Men verdeelt ze voor-
namelijk in borsttonen en falsettonen. De eerste noemt
men ook borststem, de tweede hoofdstem of falset.
406. Waardoor onderscheidt de borststem zich van de
hoofdstem ?
De tonen der eerste klinken natuurlijker, voller, krach-
tiger; het zijn die tonen, waarin de mensen gewoonlijk
spreekt, en zij strekken zich tot bijna den ganschen omvang
der stem uit. De tonen der hoofdstem daarentegen komen
slechts in de hoogste toonligging voor, moeten door ver-
nauwing van de stemspleet voortgebracht worden, en heb-
ben daarom doorgaans een meer scherpen en snijdenden
klank.