Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
379. Wal verslaal men door Basso-continuo ?
Een begeleidende basstem, die gewoonlijk in eene vast-
gehouden figuur voortgaat.
380. Wat is eene enkele Fuga?
Die slechts één thema heeft.
381. Wat is eene dubbele Fuga ?
Eene Fuga met twee thema's. Het tweede thema treedt
óf terstond als tegenmotief in, öf het komt ook later, eerst
alleen, en daarna beide verbonden. Men noemt de thema's
eerste subject en tweede subject, of het tweede
ook wel Contra-subject.
382. Wat is eene Tripel-fuga?
Waarin drie thema's zijn opgenomen.
383. IPat is eene Fugïietta?
Eene korte Fuga met slechts eene of twee doorleidingen.
384. Wal is eene Fugato ?
Eene korte gefngeerde zinsnede, die in een grooter,
vrijer bewerkt muziekstuk voorkomt.
385. Wal is eene vrije Fuga {Fuga impropria) ?
Zulk eene, waarin de regels voor de Fuga niet streng
zijn in acht genomen.
386. Wat is eene strenge Fuga {Fuga obligata)?
Waarin alle voorschriften omtrent den vorm stipt zijn
in acht genomen
387. Wal is eene Fuga bij het Choraal ?
Eene Fuga, welke tot begeleiding van een Choraal be-
werkt is.
388. Wat is een gefigureerd Choraal?
De bewerking van een geheel Choraal als Fuga, waarin
elke strophe beurtelings als thema voor de Fuga wordt
aangenomen, en afzonderlijk, ieder op zich zelve , wordt
doorgeleid.
') Eeue uitvoerige verklaring van den vrijen en strengen Fnga-vorm
zoa in dit werkje, dat slechts wenken geven kan, te veel plaats vereischen.