Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
372. JFat is de doorleiding ?
Elke loop van het thema door de stemmen heen. Zij
heet volledig, wanneer alle stemmen daaraan deelnemen;
onvolledig, wanneer niet alle stemmen het thema aan-
voeren.
373. JFat verstaat men door den wederslag?
De wijze, waarop het thema heen en weder in de stemmen
voortreedt. Het thema kan b. v. in den Bas aanvangen,
daarop kan de Tenor antwoorden; vervolgens kan het
weder in de Alt te voorschijn treden, waarop dan door
den Discant wordt geantwoord. Het kan echter ook in
eene andere volgorde plaats hebben, zoo dat b. v. de
Discant aanvangt en de Alt antwoordt, of, dat de
Alt aanvangt en de Tenor antwoordt, enz. Dit heet de
stem-orde van den wederslag. Verder kan het thema
ook op verschillende toontrappen intreden, behalve met
den dominant ook met de terts enz. en dit noemt men de
toonorde van den wederslag.
374. JFat is het Stretta?
Het intreden van het antwoord, nog vóór het einde van
het thema. Dit kan op verschillende afstanden plaats hebben,
waardoor vele soorten van samenwerking kunnen ontstaan.
375. JFat is het orgelpunt ?
Met betrekking op de harmonie is dit reeds vroeger
(bl. 88) verklaard. Het komt tegen het einde der Fuga,
en dan beweegt zich daarop, somtijds met een versneld
tempo, het geheele thema of een gedeelte daarvan, veelal
met eene uitvoerige doorleiding.
' 376. JFat is het slot ?
Het door een volkomen sluiting aangebrachte bevredigende
einde der Fuga.
377. Is er nog meer over de Fuga op te merken ?
Ja; het thema kan vergroot herhaald worden, ver-
kleind, omgekeerd, — in het algemeen met alle ver-
anderingen, welke bij de im Hal ie zijn verklaard geworden.
378. JFat is eene begeleide Fuga?
Zulk eene, waarin behalve die stemmen, welke fugeeren,
ook nog andere voorkomen, die daaraan geen deel nemen
en slechts tot begeleiding dienen.