Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
HOOFDSTUK XXXHI.
Over de Fuga
365. Wal is eene Fuga ?
Eene twee- of meerstemmige compositie, waarin een der
partijen eene plirase, die het hoofd-thema zal uitmaken,
aanheft, welke door elke der andere partijen op hare beurt
wordt opgevat en doorgevoerd; dit wordt zoo lang voort-
gezet, als de Fuga duren zal.
366. Hoe heet de eenstemmige phrase, die eerst intreedt!'
Thema of Dux (aanvoerder), ook Subjectum.
367. Welke bijzondere kenmerken heeft de Fuga behalve
het thema?
De volgende:
het antwoord, of Comes (vergezeller);
de tegen-harmonie (Contra-subjectum);
de tusschen-harmonie;
de doorleiding;
de weder- of tegenslag (Repercussio);
de samentrekking (Stretta);
het orgelpunt.
368. Wat verstaat men door antwoord of Comes ?
De herhaling van het thema door de tweede stem in
den boven-dominant of de onder-quart. Er zijn' echter ook
j Fuga's, waarin de Comes met andere intervallen, de oc-
tave of de terts bijv., intreedt.
369. Wat is hei tegen-motief?
Zoo als reeds bij de imitatie is verklaard — de melo-
I dische voortzetting van het thema tegen het antwoord.
370. Wat is de tegen-harmonie ?
Hetzelfde als het tegen-motief: de figuren, waarmede
|de stemmen het hoofd-thema begeleiden.
371. Wat is de tegen-harmonie?
Korte zinsneden tot afbreking van het thema, opdat de
|veelvuldige herhaling daarvan niet vermoeie.
8