Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
ontstaat, en door de golvingen der lucht naar de gehoor-
werktuigen gevoerd wordt. De geluiden hebben óf regel-
matige (gelijkslachtige) óf onregelmatige (ongelijkslachtige)
trillingen. Geluiden met onregelmatige trillingen zijn b. v.
geratel, gescharrel, donder , rollen , enz. Een geluid met
regelmatige trillingen noemen wij toon en klank.
6. Wal is een toon ?
Een regelmatig golvend geluid, in betrekking tot zijne
hoogte en laagte of diepte beschouwd. Langzame golvingen
der lucht brengen diepe geluiden voort, snelle golvingen
hooge geluiden. In plaats van geluid, zeggen wij in deze
opvatting loon.
7. Wal verstaat men door klank ?
Een door regelmatige golvingen voortgebracht geluid, in
betrekking beschouwd tot de eigendommelijke wijze, waarop
het wordt waargenomen, als: helder , dof, vol, schril,
zacht, week, enz. De tweegestreepte c b. v. neemt in de
rg der tonen altijd dezelfde plaats in, maar klinkt op
elk instrument weder anders: week op de fluit, helder op
de oboë, schetterend op de trompet enz.
8. fFat verslaat men door melodie ?
Eene naar de wetten van den rythmus en de modulatie
geordende opeenvolging van tonen.
9. Wal is harmonie?
Het g e 1 ij k t ij d^i g klinken van verschillende tonen ,
waardoor onderscheidene soorten van samenklanken, ak-
koorden genoemd, ontstaan.
10. Wal verslaat men door rythmus ?
De indeeling der tonen, die elkander met korteren of
längeren duur opvolgen, in zekere tijdvormen ," waardoor
het oor en de geest ze gemakkelijk kunnen opnemen. In
engeren zin behooren daartoe: klemtoon (accent), tijdmaat
(tact) en beweging (tempo). In ruimeren zin: afdeeling,
zinsnede, volzin, groep, deel. Over elk dezer kenmerken
zal later gesproken worden.
11. Hoe verdeelt men de muziek met betrekking lot de
middelen om haar voor te dragen ?
In zuiver vocale muziek, in zuiver instrumentale muziek,
en in de vereeniging van vocale en instrumentale muziek,