Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
enz. zijn daartoe doelmatiger, soms wel eens door eenen
marsch, dans enz. afgewisseld. In onzen tijd heeft men
de voor declamatie bestemde gedichten ook met grootere
instrumentale en vocale vormen doorweven, gelijk b. v.
Félicien David in //Ie Désert//.
348. Jfal is em Tooneelspel met muziek ?
Zulk een, waarin de muziek slechts bij gelegenheid,
overeenkomstig het doel van den dichter, als Marsch-,
Feest- of Tafelmuziek, Lied, Koor enz. invalt.
349. fFat is een Tooneelspel met koren?
Zoo als de naam het uitdrukt; de koren worden daarin
somtijds door de handelende personen gezongen.
350. fFat is een Oratorium ?
Een geestelijk Drama, meest over een bijbelsch onder-
werp gedicht, dat echter niet door handelende personen
op een tooneel wordt voorgesteld, maar slechts voor eene
uitvoering doOr zang en orkest bestemd is. De vorm van
het geheel en van de onderdeelen is dezelfde als van de
doorgecomponeerde (Kecitatief) opera; de stijl echter, na-
tuurlijk overeenkomstig met het onderwerp, ernstiger en
bovenal kerkelijk.
351. JFal is eene Hymne ?
Meestal een stuk van godsdienstigen aard, voor koor
bewerkt, waarin echter ook wel solo-phrasen voorkomen.
352. Wal is eene Motette?
Een kerkgezang, meest uit een korten tekst, een bijbel-
vers , gevormd, waarin eene muzikale gedachte wordt vast-
gehouden, tegen welke andere stemmen als het ware een
contrapuntisch weefsel laten hooren. Tusschen de enkele
Strophen komen volzinnen als Fuga's of Canons bewerkt.
.353. Wat is eene Mis?
Eene muzikale compositie op de woorden, welke bij de
Katholieken gedurende de mis worden gezongen, als. b. v.
Kijrie eleison, Gloria in excelsis Deo, enz.
.354. Wat is een Requiem?
Eene mis voor afgestorvenen {Missa pro defnnctis).
355. Wal is eene Cantate?
Een muziekstuk, waarin hartstochten, gewaarwordingen,
driften door Aria's, Duetten, Koren met Recitatieven tusschen