Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
voorgeschreven is. De langer of korter duur der noten,
de langzamer of sneller beweging enz. wordt aan het gevoel
van den zanger overgelaten.
338. Wat is een Arioso?
Een korte zangvorm, streng in de maat genomen, welke
öf tusschen het recitatief wordt ingeschoven, of waarin
dat bij het slot overgaat.
339. Wat is eene Cavatine?
Eene kleine, niet zeer uitgewerkte Aria, meestal uit
slechts één deel bestaande.
340. Wat is eene Ariëtte?
Hetzelfde als eene Cavatine.
341. Wat is een Aria?
Een muziekstuk voor ééne zangstem met begeleiding van
orkest of piano, en waarin iemands gemoedsstemming,
gewijzigd door zijn karakter en den toestand waarin hij
zich bevindt, nauwkeurig wordt uitgedrukt. De vormen
van het Aria zijn zeer onderscheiden, zoodat daarvan geen
algemeene schets te geven is. Somtijds zal men vinden
dat zij den vorm der Sonate, dän weder dat zij dien van
een Eondo nabij komen. Motiven, zinsneden, volzinnen,
perioden, groepen en afdeelingen hebben zij alle. De bij-
zondere vorm van een Aria is daardoor licht te erkennen,
342. Wat zijn Duetten, Terzetten en Quartetten in de
Opera?
Hetzelfde als Aria, Cavatine enz., maar met dit onder-
scheid, dat deze door ééne, en gene door meer zang-
stemmen te gelijk worden uitgevoerd.
.343. Wat is een Ensemble-stuk?
Een groot zangstuk door vele solo-stemmen met koor
uitgevoerd, en meestal met afwisselend tempo.
344. Wat is een Finale in de Opera?
Het laatste zangstuk van elk bedrijf. Meestal is het een
uitvoerig Ensemble-stuk uit verschillende deelen en in ver-
schillende maat samengesteld; somtijds zijn het ook wel
maar Quartetten, Terzetten of Duetten.
345. Welke soorten van opera's zijn er?
1) De Groote Opera; zij is meestaldoorgecomponeerd,
zoo dat het Recitatief en het Arioso den dialoog (de