Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
derde Solo; een kort Tutti dient tot slot. Denzelfden vorm
heeft ook het derde deel. Het Adagio of Andante is even
als dat der Sonate bewerkt. In lateren tijd heeft men deze
drie deelen merkelijk verkort en tot eene hoofdmelodie te
zamen getrokken; zulk een kleineren vorm geeft men den
naam van Concertino.
332. Wal is eene Fantasie?
Een muziekstuk waarvan de vorm aan de keuze en den
smaak van den componist is overgelaten; zij heeft perioden,
groepen, deelen, even als elk ander muziekstuk, maar die
in volgorde en samenhang zoo zeer uiteenloopen, dat men
wel den vorm van elke Fantasie op zich zeiven kan ver-
klaren, maar geene hoofdtrekken aangeven die voor alle
van toepassing zijn.
333. Wat is eene Caprice?
Een luimig, grillig muziekstuk. De vorm kan, als bij
de Fantasie, geheel naar willekeur zijn, maar ook regel-
matig bewerkt worden. Van deze laatste soort mogen de
" Klavier-Capricen van E. A. Muller" als schoone
proeven genoemd worden.
334. lVa< is eene Potpourri?
Eene aaneenschakeling van verschillende, meestal bekende
melodiën, voor één of meer instrumenten. Vele Fantasien
uit onzen tijd zijn niets anders dan Potpourri's.
335. Wat is eene Opera?
Een zangspel of muzikaal tooneelspel, waarin dichtkunst,
toonkunst, schilderkunst en tooneelspeelkunst vereenigd ten
doel hebben, door de voorstelling van eenig aandoenlijk
bedrijf belangstelling en zinsbedrog te verwekken. Alle
middelen moeten samenwerken om het hart te roeren en
door de verschillende zintuigen een gelijken indruk te maken
en te versterken.
336. Welke bijzond'ere muzikale vormen heeft de Opera?
Het Recitatief, het Ariose, de Cavatine, het Aria, de Ariëtte,
het Duo, Trio, enz., het Ensemble, het Finale, het Koor.
337. Wat is een Recitatief?
Eene in tonen gedeclameerde rede, zonder bepaalden
vorm, zonder bepaalde maat en zonder bepaalde beweging,
zoodat eigenlijk slechts het rijzen en dalen der tonen