Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
vier muziekstuljken, afdeelingen geheeten, bestaat, welke
onderling wel in karakter verschillen, maar toch over het
geheel genomen op ééne hoofdgedachte betrekking hebben.
De eerste afdeeling is gewoonlijk een Allegro; somtijds
wordt deze door een Adagio of Andante, bij wijze
van inleiding (introductie), voorafgegaan.
De tweede afdeeling is een Adagio, Andante, of
ook een Thema met variatiën.
De derde is een Menuet of Scherzo met Trio.
De laatste is een Finale in de manier der eerste
afdeeling, of een Rondo. Sommige Sonaten zijn zonder
Menuet of Scherzo, en bestaan alzoo slechts uit drie deelen.
Ook zijn er nog andere afwisselingen, die licht in het oog
vallen. -- Dezen vorm hebben alle Duo's, Trio's, Quatuor's
enz., zooals reeds bij den quartetvorm is aangemerkt.
.328. Wal is eene Sonatine?
Eene Sonate van kleinen omvang en in gemakkelijken
stijl, met slechts twee of ten hoogste drie afdeelingen.
329. Wal is eene Ouverture?
Een orkeststuk, dat slechts uit ééne groote afdeeling
bestaat en zonder herhalingsteekens, doorgaans slechts in
één tempo Allegro — voortgaat. Dikwijls heeft de
Ouverture ook eene inleiding. Haar regelmatige vorm is
dezelfde als die van de eerste afdeeling der Sonate, maar,
zoo als reeds gezegd is, zonder herhalingsteekens.
330. Wat is eene Sinfonie?
Een muziekstuk voor orkest, in den vorm eener groote
Sonate. Hare deelen hebben, even als die der tot nu toe
opgenoemde compositiën voor instrumenten, dezelfde samen-
stelling welke voor de deelen van het Quartet aangewezen is.
331. Wat is een Concert?
Een muziekstuk voor een solo-instrument, of ook voor
meer concerteerende instrumenten, waarin de virtuoos zijne
vaardigheid en smaak bij de voordracht toont, terwijl het
orkest daarbij slechts begeleidt. Het bestaat uit drie deelen:
een Allegro, een Adagio en een Rondo of Finale. Het
Allegro begint met een Tutti; dan begint de virtuoos met
de eerste Solo. Hierop volgt een tweede Tutti, en daarna
de tweede Solo; een derde Tutti komt, en daarna de